Palydovinės nuotraukos
Orai vaizdus iš polinių Orbita palydovai ir geostacionarieji palydovai.
Orų prognozė
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
METAR TAF
Orai ataskaitas ir orų prognozės (METAR, TAF).
Klimato
Klimato duomenis daugiau nei 3000 vietų oro.
Cikloniniai
Trajektorija tropinių audrų ir ciklonų
Jūros oras
vėjo prognozė
Vertimo žodžiu
aiškinimas orų palydovinių vaizdų
Pavyzdžiai
Palydovai
Orai palydovų
 
Oro uostai
Interaktyvūs oro uostų žemėlapiai.
ir taip pat
Žaibas
Dažnai užduodami klausimai